Oferta i cennik
(dotyczy również sesji online)

Konsultacja

Są to pierwsze 2-3 spotkania z psychoterapeutą. Ich celem jest orientacja w sytuacji życiowej zgłaszających się po pomoc osób oraz określenie obszaru trudności i problemów, w zakresie których potrzebna jest terapia.

Pierwsza konsultacja: 180zł za 60 min. / 250zł za 90 min.
Kolejne konsultacje: 150zł za 60 min. / 200zł za 90 min.

Psychoterapia indywidualna

Jest to cykl regularnych, cotygodniowych spotkań terapeutycznych. Ich cel określa klient, często we współpracy z terapeutą, biorąc pod uwagę swoje potrzeby, trudności, ograniczenia. W trakcie pierwszych spotkań terapeutycznych zawierany jest kontrakt terapeuty z klientem dotyczący zasad psychoterapii, miejsca, ceny, terminu spotkań, a także wyodrębnienie problemów do pracy terapeutycznej.

Terapia krótkoterminowa to cykl spotkań skoncentrowanych na jednym, konkretnym problemie i nastawionych na jego szybkie rozwiązanie. Jasno ustalony jest czas zakończenia. Trwa przeważnie ok. 10 -12 spotkań.

Terapia długoterminowa pozwala na głębszą prace nad sobą, zrozumienie i zmianę mechanizmów kierujących naszym zachowaniem. Trwa od roku do kilku lat.

Sesja terapeutyczna trwa 50 minut – koszt 130zł

Psychoterapia par

Jest formą pomocy dla par, obejmująca obszary trudności występujących w związku dwojga ludzi. Najczęściej są to problemy komunikacyjne, brak zrozumienia wzajemnych potrzeb i uczuć. Praca terapeutyczna polega na udzieleniu parze pomocy we wskazanym obszarze trudności.

Sesja terapeutyczna trwa ok 80 minut – koszt 200zł

Psychoterapia rodzin

To forma terapii psychologicznej, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Polega na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie, czemu służyć ma cykl spotkań, w których uczestniczą rodzice, dzieci i terapeuta prowadzący.

Sesja terapeutyczna trwa ok 80 minut – koszt 200zł

Superwizja zespołów

Jest to oferta skierowana do zespołów i osób związanych z pomocą psychologiczną oraz edukacją alternatywną, zwłaszcza pracujących w nurcie demokratycznym i/lub wolnościowym. Może mieć charakter cyklicznej pracy z zespołem lub pojedynczych konsultacji zarówno dla kadry jak i dla rodziców. Superwizja jest podstawową metodą wspierania rozwoju osobistego, zawodowego i warsztatu pracy osób, które z racji wykonywanego zawodu są w stałym kontakcie z innymi ludźmi, często o różnych oczekiwaniach i potrzebach rozwojowych. Dlatego najistotniejszym elementem tej pracy jest ciągły proces uczenia się. Superwizja zespołu polega na wzajemnej wymianie doświadczeń, wsparciu w przypadku osobistych trudności w pracy, tworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla rozwiązywania konfliktów i kryzysów, analizie trudności, odnajdywaniu istoty problemu oraz dochodzeniu do nowych rozwiązań. Rolą superwizora jest zazwyczaj udrażnianie komunikacji, dbanie o równowagę w zespole zarówno na poziomie interpersonalnym jak i zadaniowym oraz wspieranie procesu partycypacyjnego budowania wizji i strategii.

W zależności od miejsca, ilości spotkań i liczby osób w nich uczestniczących odpłatność ustalana jest indywidualnie - od 180 zł za godzinę pracy z klientem indywidualnym do 280zł za godzinę pracy z zespołem.

Warsztaty i treningi

• warsztaty rozwojowe – od kilku godzin do 2 dni, ich celem jest poprawa jakości życia i czerpanie z niego większej satysfakcji. Tematyka obejmuje rozwój samoświadomości, rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz rodzicielskich (w oparciu o założenia pedagogiki Gestalt i koncepcję współrodzicielstwa)
• treningi interpersonalne – kilkudniowe, intensywne doświadczenie grupowe, w trakcie którego uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, doświadczając swoich sposobów reagowania na innych ludzi i dowiadując się, jak inni reagują na nich. Jego celem jest uświadomienie i zrozumienie swojej specyfiki budowania relacji i komunikacji z innymi, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i uczuć, rozwiązywania konfliktów, pogłębienie zaufania do siebie i do innych.

W zależności od miejsca, ilości spotkań i liczby osób w nich uczestniczących odpłatność ustalana jest indywidualnie - od 180 zł do 280zł za godzinę pracy.

Kontakt

Przemysław Różański
Gabinet psychoterapii Gestalt


tel. 609 412 607
e-mail: hopis@o2.pl

87-300 Brodnica
ul. Lidzbarska 20

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.